Landsstyrelsen

Landsstyrelsen er valgt på foreningens landsmøde og består som minimum af en formand, en næstformand, en kasserer og en repræsentant fra hver lokalafdeling.

Landsstyrelsens møder er åbne for medlemmer, der kan få referat af landstyrelsesmøderne ved henvendelse til foreningssekretarietet.

Landsstyrelsen består i øjeblikket af 4 styrelsesmedlemmer og 1 suppleant.

Formand

Elisabeth Skautrup

Næstformand

Niels S. Bugge

Kasserer

Rasmus Gregers Madsen

Styrelsesmedlemmer

Jesper Gynther

Styrelsessuppleanter

Erhard Petersen

Repræsentanter fra lokalafdelinger

René Rasmussen (Aarhus)

Rasmus Gregers Madsen (København)