FNU og Norden

FNU er medlem af FNUF Norden, der er paraplyorganisation for de landsforeninger der arbejder for at styrke det nordiske ungdomssamvirke.

Selvom vi er en selvstændig forening arbejder vi også tæt sammen med Foreningen NORDEN, som vi er ungdomsorganisation for og har sekretariatsfællesskab med.

Vi er partipolitisk uafhængige, men deltager som observatører i Ungdommens Nordiske Råd.

Via topmenuen kan du læse lidt om vores søsterforeninger, samarbejdspartnere og andre projekter og initiativer som FNU støtter. FNU deltager i mange forskellige sammenhænge for at bidrage til at knytte nordiske unge endnu tættere sammen, og vi har sammen med UNR og FNUF taget initiativ til at opbygge et nordisk ungdomsforum på Facebook.