Fonde og bidrag

Hvis du går og brænder for et projekt, findes der mange muligheder for at søge støtte. Herunder har vi samlet links til nogle af steder du kan søge om finansiering til at få ført din idé ud i livet.

Lokalaktivitetspuljen — FNUs landsmøde har afsat 5 000 kr. til aktivitetsstøtte i de lokalafdelinger der ikke selv har midler til rådighed. Kontakt landsstyrelsen (i god tid) for at ansøge om støtten.

FNUF’s Projektpool — FNUF yder projektstøtte til lands- og lokalforeningerne under Foreningerne Nordens Ungdomsforbund.

Nordisk Kulturfond — Nordisk Kulturfond støtter projekter som tematiserer og udvikler det nordiske kultursamarbejde, og hvor projektets nordiske indhold er betragteligt. Fonden støtter projekter, som minimum involverer tre nordiske lande (Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige og Færøerne, Grønland og Åland).

Nordplus — Nordplus yder tilskud til udveksling af undervisere, elever, studerende og kursister samt til netværks- og projektsamarbejde mellem institutioner og aktører inden for uddannelsesområdet i de nordiske og baltiske lande. Sigtet er at fastholde samhørigheden mellem landene og styrke udviklingen og kvaliteten inden for uddannelsesområdet.

NORDBUK — Nordisk Børne- og Ungdomskomités (NORDBUK) børne- og ungdomsprogram er at styrke den nordiske identitet. Det sker bl.a. ved at yde tilskud til børns og unges deltagelse i kulturelle, politiske og sociale aktiviteter i Norden.

Fondet for Dansk-Islandsk Samarbejde — FDIS har til formål at bidrage til forståelse og samarbejde mellem Danmark og Island på kulturelle og andre områder. Fondet har desuden en særlig forpligtelse til at støtte det danske sprog i Island.

Nordisk Højskolestipendium — Danske elever kan søge Nordisk Højskolestipendium om et stipendie til ophold på en folkehøjskole i et andet nordisk land. Ordningen omfatter også elever fra Færøerne og Grønland, men ikke til deres folkehøjskoleophold i Danmark.

♦ Se liste over nordiske legater og støtteordninger før børn og unge (norden.org)
♦ Se liste over nordiske legater og støtteordninger til uddannelse og forskning (norden.org)