Ungdommens Nordiske Råd

Ungdommens Nordiske Råd (UNR) er den partipolitiske dimension af det nordiske ungdomssamarbejde. I UNRs ramme mødes ungdomspolitikerne for at bryde meninger og slibe argumenter, at skabe kontakter og udveksle ideer, og til at sætte ungdommens visioner på dagsordenen i det nordiske officielle samarbejde.

FNU har observatørstatus i UNR og har dermed ret til at tale og stille beslutningsforslag.

UNR er også på Facebook.