FNUF

Foreningerne Nordens Ungdomsforbund (FNUF) er samarbejdsorgan for FNU og vores søsterforeninger i de andre nordiske lande. FNUF’s opgave er at støtte de respektive nationale ungdomsforeninger i at fremme nordisk samarbejde og øge kendskabet til Norden. FNUF arbejder for at sprede kundskab blandt unge om de nordiske sprog, kulturer og samfund samt at skabe netværk for de som er interesserede i nordisk samarbejde.

FNUF har sekretariat under Foreningerne Nordens Forbund (FNF) og holder to årlige møder, vårmødet og høstmødet, der går på omgang mellem landene, hvor medlemsforeningerne mødes og diskuterer samarbejdets retning og deltager i det lærerige høstseminar. Læs mere om vores søsterforeninger via topmenuen.

FNUF er på Facebook.
Fællesfoto, FNUFs høstmøde 2013