Foreningen Nordens Ungdom i Norge


Foreningen Norden arbeider for å styrke det nordiske samarbeidet, for åpne grenser i Norden og for å videreutvikle det nordiske kulturfellesskapet. Vi skaper møteplasser for mennesker og påvirker politikere og myndigheter.

Foreningen Norden – et grenseløst fellesskap

Ungdomsvirksomhet i Foreningen Norden Norge er koordinert av et nasjonalt ungdomsstyre: Foreningen Nordens Ungdom (FNU). Foreningen Nordens medlemmer mellom 18 og 30 år får, i tillegg til å være medlem i sine respektive lokallag, tilbud og informasjon fra FNF om aktiviteter rettet spesielt mot dem som målgruppe.

FNU Norge
FNU Norge på Facebook