Föreningen Nordens Ungdomsförbund i Sverige

FNUF Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening. Vi främjar samarbete mellan unga i de nordiska länderna genom resor, seminarier, utbyten, och lokal verksamhet i hela Norden. FNUF belyser nordiska frågor och arbetar för ökad rörlighet över gränserna. Vi tror att ökade kontakter mellan människor skapar större möjlighet för vänskap, öppenhet och förståelse och ger därför dig mellan 16 och 35 år chansen att upptäcka Nordens olika hörn.

FNUF Sverige
FNUF på Facebook