Ungmennadeild Norræna Félagsins – Nordklubburin på Island

Nordklubben är Föreningen Nordens ungdomsförening i Reykjavik som jobbar på att skapa vänskap både inomlands och inom de andra nordiska länderna. Dessutom försöker de förstärka kontakt och stödja kunskap och kännelse om kultur och samfund i Norden.

Nordklubben Island
Nordklubben på Facebook