Pohjola-Nordens Ungdomsförbund i Finland

PNU ordnar nordiskt ungdomsutbyte, resor, kurser och seminarier här och i Norden. Vi erbjuder möten och erfarenheter, kultur och utbildning.

Pohjola-Nordens Ungdomsförbund är en ideellt och partipolitiskt obunden ungdomsorganisation, vars målsättning är att främja nordiskt ungdomssamarbete och möten mellan ungdomar. Vi ordnar resor till de nordiska länderna och tar emot besök från andra länder. Vi har verksamhet både i Finland och i det övriga Norden.

Ungdomsförbundet har lokalavdelningar i olika delar av landet samt systerorganisationer i alla nordiska länder. Medlemskåren består även av ett stort antal organisationer, som vi samarbetar med för att få de ungas röst hörd.

Som medlem kan du delta i våra resor och kurser till medlemspris eller dra nytta av medlemsförmånerna då du reser på egen hand i Norden. Utöver detta får du PNU:s medlemstidning Nordhumla och nordiska vänner.

PNU Finland
PNU på Facebook