Grundlag

FNUs moderforening, Foreningen NORDEN, der har eksisteret siden 1919, formulerede disse grundtanker om nordisk samarbejde:

Genom ökad kunskap och vänskap utvecklar vi Nordens unika möjligheter till samarbete. Ett samarbete som ska underlätta och berika vardagslivet for alle i Norden. Ett samarbete som ska stimulera folkligt utbyte for att trygga ett mångkulturellt och fredligt Europa.

Kendskab avler venskab

Foreningen NORDENs Ungdoms vedtægter