Historie og værdigrundlag

FNU´S HISTORIE

Som selvstændig organisation går Foreningen NORDENs Ungdoms historie i princippet ikke længere tilbage end 1992, da Landsungdomsforbundet blev stiftet. Indtil da hørte vi under Foreningen NORDEN (
hvis historie du kan læse om her). Flere af vores lokalafdelinger er dermed også af betydeligt ældre dato end selve landsforeningen. Den lokale ungdomsafdeling i København så allerede dagens lys i 1950’erne, og flere af de øvrige afdelinger kom til i løbet af 70’erne og 80’erne.

I starten af 90’erne eksisterede der syv lokale ungdomsafdelinger – en god grobund for et mere landsdækkende samarbejde, hvor dannelsen af et landsungdomsforbund kunne være vejen frem. Det spillede også ind på overvejelserne at Danmark på det tidspunkt var det eneste nordiske land der ikke havde en selvstændig ungdomsorganisation for nordisk samarbejde.

I de første år var FNU’s medlemstal for beskedent til at berettige til offentligt tilskud, hvorfor vi var støttet økonomisk af vores moderforening. Dette ændrede sig dog fra 1998, da FNU opnåede tilskud fra tipsmidlerne, hvilket medførte et meget højere aktivitetsniveau i foreningen. Omsider havde ungdomsforeningen de fornødne ressourcer til at lave de ønskede aktiviteter og arrangere store rejser til de andre nordiske lande, og netop rejserne har altid været et godt startsted for nye medlemmer til at blive engagerede i foreningen. Samtidig fik landsstyrelsen mulighed for at yde tilskud til lokalafdelingerne, der herved fik et godt supplement til indtægten fra medlemskontingenter og dermed større økonomisk råderum til det lokale arbejde.

Værdigrundlag

Kendskab avler venskab.

FNUs moderforening, Foreningen NORDEN, der har eksisteret siden 1919, formulerede disse grundtanker om nordisk samarbejde:

”Genom ökad kunskap och vänskap utvecklar vi Nordens unika möjligheter till samarbete. Ett samarbete som ska underlätta och berika vardagslivet for alle i Norden. Ett samarbete som ska stimulera folkligt utbyte for att trygga ett mångkulturellt och fredligt Europa.”

Du kan hentes vores principprogram her

Principprogram