Landsstyrelsen

Landsstyrelsen er valgt på foreningens landsmøde og består som minimum af en formand, en næstformand, en kasserer og en repræsentant fra hver lokalafdeling.

Landsstyrelsens møder er åbne for medlemmer, der kan få referat af landstyrelsesmøderne ved henvendelse til landsstyrelsen.

Formand

Andreas Ejby Nielsen

Næstformand

Pernille Randrup Pedersen

Kasserer

Thomas Hein Klith

Styrelsesmedlemmer

Jacob Schultz

Rasmus Gregers Madsen

Repræsentanter fra lokalafdelinger

Jacob Schultz (Aarhus)

Laust Sinding Amelung (København)