Landsstyrelsen

Landsstyrelsen er valgt på foreningens landsmøde og består som minimum af en formand, en næstformand, en kasserer og en repræsentant fra hver lokalafdeling.

Landsstyrelsens møder er åbne for medlemmer, der kan få referat af landstyrelsesmøderne ved henvendelse til landsstyrelsen.

Formand

Bjørn Markmann

Næstformand

Pernille Randrup Pedersen

Kasserer

Thomas Hein Klith

Styrelsesmedlemmer

Andreas Ejby Nielsen

Laust Sinding Amelung

Repræsentanter fra lokalafdelinger

Rasmus Gregers Madsen (København)