Landsstyrelsen

Landsstyrelsen er valgt på foreningens landsmøde og består som minimum af en formand, en næstformand, en kasserer og en repræsentant fra hver lokalafdeling.

Landsstyrelsens møder er åbne for medlemmer, der kan få referat af landstyrelsesmøderne ved henvendelse til landsstyrelsen.

Landsstyrelsen består i øjeblikket af 4 styrelsesmedlemmer.

Formand

Elisabeth Skautrup

Næstformand

Erhard Petersen

Kasserer

Rasmus Gregers Madsen

Styrelsesmedlemmer

Andreas Ejby Nielsen

Repræsentanter fra lokalafdelinger

Andreas Ejby Nielsen (Aarhus)

Laust Sinding Amelung (København)