Landsstyrelsen

Landsstyrelsen er valgt på foreningens landsmøde og består som minimum af en formand, en næstformand, en kasserer og en repræsentant fra hver lokalafdeling.

Landsstyrelsens møder er åbne for medlemmer, der kan få referat af landstyrelsesmøderne ved henvendelse til landsstyrelsen.

Formand

Steffen Bagger

Næstformand

Karl Johan Knust

Kasserer

Laust Sinding Amelung

Styrelsesmedlemmer

Rasmus Gregers Madsen

Ludvig Bramsen