Samarbejdspartnere

FNU OG NORDEN

FNU er medlem af FNUF Norden, der er paraplyorganisation for de landsforeninger der arbejder for at styrke det nordiske ungdomssamvirke.

Selvom vi er en selvstændig forening, arbejder vi også tæt sammen med Foreningen NORDEN, som vi er ungdomsorganisation for og har sekretariatsfællesskab med.

Her kan du læse lidt om vores søsterforeninger, samarbejdspartnere og andre projekter og initiativer som FNU støtter. FNU deltager i mange forskellige sammenhænge for at bidrage til at knytte nordiske unge endnu tættere sammen, og vi har sammen med UNR og FNUF taget initiativ til at opbygge et nordisk ungdomsforum på Facebook.


UNGDOMMENS NORDISKE RÅD

Vi er partipolitisk uafhængige, men deltager som observatører i Ungdommens Nordiske Råd.

Ungdommens Nordiske Råd (UNR) er den partipolitiske dimension af det nordiske ungdomssamarbejde. I UNRs ramme mødes ungdomspolitikerne for at bryde meninger og slibe argumenter, at skabe kontakter og udveksle ideer, og til at sætte ungdommens visioner på dagsordenen i det nordiske officielle samarbejde.

FNU har observatørstatus i UNR og har dermed ret til at tale og stille beslutningsforslag.

UNR er også på Facebook.


NORDJOBB

Nordjobb er jobudvekslingsprogrammet for unge i Norden og har siden 1985 givet unge mellem 18 og 28 år muligheden for at opleve et nordisk land i sommerhalvåret ved at formidle et job, logi og fritidsoplevelser.

Programmet danner platformen for at nordjobberen og arbejdsgiveren kan indgå i og bidrage til et fleksibelt, samlet nordisk arbejdsmarked, og for at øge mobiliteten såvel som kendskabet til hinandens sprog og kultur i Norden.

Du kan søge et nordjob hvis du:

  • Er nordisk eller EU-statsborger
  • Er 18-28 år gammel og
  • Behersker et skandinavisk sprog, dvs. dansk, svensk eller norsk.

Hvad kan Nordjobb gøre for dig som søger?

Jo, Nordjobb kan:

  • finde dig et sommerjob i et andet nordisk land eller selvstyrende områder
  • formidle et sted at bo der hvor du skal arbejde, og
  • give dig spændende og lærerige fritids- og kulturoplevelser, mens du er afsted.

At rejse ud med Nordjobb kræver ingen uddannelse eller erhvervserfaring, men det kan være en fordel — et nordjob er et rigtigt arbejde, og det er arbejdsgiverne selv der beslutter hvem de ansætter. Du får løn og betaler skat i det land du arbejder i (efter gældende lovgivning), og du betaler selv rejseomkostninger og husleje. Men Nordjobb formidler rigtig mange traditionelle og sjove sommerjob i de forskellige nordiske lande!

Nordjobb er også på Facebook.


INFO NORDEN

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste for privatpersoner og virksomheder. Info Norden hed tidligere “Hallo Norden”

Du kan henvende dig til Info Norden hvis du har spørgsmål om at flytte, arbejde, studere eller starte virksomhed i Norden eller hvis du har spørgsmål om nordiske støtteordninger eller det nordiske samarbejde generelt.

Info Nordens informationsmedarbejdere har ansvaret for oplysningerne om flytning, studier og job med mere på hjemmeside. Info Nordens sider er tilgængelige på dansk, finsk, islandsk, norsk, svensk og engelsk.

Hvis du ikke finder den information du søger om flytning, studier og arbejde, kan du sende dit spørgsmål til Info Norden. Du finder et link til en spørgeformular på hver side. Du kan indsende dit spørgsmål på dansk, finsk, færøsk, grønlandsk, islandsk, norsk, svensk eller engelsk.

Hallo Norden er på Facebook og Twitter og holder til på Vandkunsten 12, 1467 København K — samme adresse som FNU, Nordjobb og Foreningen NORDEN.


NORDKURS

Studerer du på et nordisk universitet, kan du kvalificere dig fagligt ved at tage på et sommerkursus i nordisk sprog og litteratur i et andet nordisk land.

  • Du får et tilskud til kursus-, rejse- og opholdsomkostninger.
  • Du får tilbudt bolig under kurset (boligafgift opkræves på kursussted og betales af dit tilskud).
  • Du kan få op til 10 ECTS. Spørg den internationale vejleder på dit studiested.

Læs mere på programmets hjemmeside.


NORDSNAKK

Nordsnakk er et værktøj for dem der ønsker at lære eller blive bedre til de skandinaviske sprog. På hjemmesiden finder du bla. en liste over “lumske ligheder”, ordlister og gode råd til hvordan du bærer dig ad når du taler med andre skandinaver.

Nordsnakk er også et netværk hvor man kan træne med hinanden via Skype og Facebook. Her mødes en gruppe af Nordsnakks brugere og taler sammen, oftest over et tema, og på den måde bliver man bekendt med flere skandinaviske sprog uden at skulle rejse ud. Disse “sessioner” kan med fordel både besøges af den nysgerrige der ønsker at lære og af den mere erfarne der ønsker at holde sit sprogøre ved lige.


NORDISK KULTURFOND

Nordisk Kulturfond støtter projekter som tematiserer og udvikler det nordiske kultursamarbejde, og hvor projektets nordiske indhold er betragteligt. Fonden støtter projekter, som minimum involverer tre nordiske lande (Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige og Færøerne, Grønland og Åland).


NORDPLUS

Nordplus yder tilskud til udveksling af undervisere, elever, studerende og kursister samt til netværks- og projektsamarbejde mellem institutioner og aktører inden for uddannelsesområdet i de nordiske og baltiske lande. Sigtet er at fastholde samhørigheden mellem landene og styrke udviklingen og kvaliteten inden for uddannelsesområdet.


NORDBUK

Nordisk Børne- og Ungdomskomités (NORDBUK) børne- og ungdomsprogram er at styrke den nordiske identitet. Det sker bl.a. ved at yde tilskud til børns og unges deltagelse i kulturelle, politiske og sociale aktiviteter i Norden.

NORDBUK er også på Facebook


NORDISK HØJSKOLESTIPENDIUM

Danske elever kan søge Nordisk Højskolestipendium om et stipendie til ophold på en folkehøjskole i et andet nordisk land. Ordningen omfatter også elever fra Færøerne og Grønland, men ikke til deres folkehøjskoleophold i Danmark.


   FONDET FOR DANSK-ISLANDSK SAMARBEJDE

FDIS har til formål at bidrage til forståelse og samarbejde mellem Danmark og Island på kulturelle og andre områder. Fondet har desuden en særlig forpligtelse til at støtte det danske sprog i Island.

FONDE OG BIDRAG

Hvis du går og brænder for et projekt, findes der mange muligheder for at søge støtte. Herunder har vi samlet links til nogle af steder du kan søge om finansiering til at få ført din idé ud i livet.

Lokalaktivitetspuljen — FNUs landsmøde har afsat penge til aktivitetsstøtte i de lokalafdelinger der ikke selv har midler til rådighed. Kontakt landsstyrelsen (i god tid) for at ansøge om støtten.