Landsmøde 2021 og ny landsstyrelse

FNUF – Foreningen NORDENs Ungdom

D. 27/3 2021 afholdte Foreningen Nordens Ungdom sit landsmøde i FNF’s lokaler i Snaregade i København, hvor den siddende landsstyrelse var fysisk til stede og alle andre desværre måtte deltage via en teams-forbindelse. Landsmødet bød, trods den nok rekord korte varighed, på en del udskiftninger i foreningens landsstyrelse.

Den nye landsstyrelse består af Andreas Ejby Nielsen som landsformand, Pernille Randrup Pedersen som næstformand, Thomas Hein Klith som kasserer og de to styrelsesmedlemmer Jacob Schultz og Rasmus Gregers Madsen.

Den nye landsstyrelse vil gerne takke afgående landsformand Elisabeth Skautrup for hendes store arbejde i foreningen og ikke mindst hendes store bidrag til, at foreningen er så veldrevet, som den er i dag. En stor tak skal ligeledes gå til afgående næstformand Erhardt Gaard-Petersen og kasserer Rasmus Gregers Madsen. Rasmus har valgt at forsætte som styrelsesmedlem og vil sammen med lokalrepræsentanten fra København være den nye styrelses uundværlige og erfarne “gamla gubbar” 😉

Nok er ordet ”ny” et nøgleord i dette opslag, men de ovenstående nye navne i landsstyrelsessammenhæng er garvede bestyrelsesfolk og aktive medlemmer fra FNU Aarhus. Pernille er mangeårigt FNU-medlem og kasserer i Aarhus, Andreas er lokalformand i Aarhus og sad i landsstyrelsen som styrelsesmedlem inden sit skifte til landsformandsposten, Jacob sidder i bestyrelsen i Aarhus, ligesom Thomas, der også er professionel revisor og nu trygt holder foreningskassen i sine hænder.

FNU Aarhus har gennem det sidste år vist, trods denne svære tid for foreninger, at der er vilje og kræfter til at have en aktiv forening lokalt, og det ønsker vi også at bringe ind i foreningen nationalt. Vi retter et lyst blik mod fremtiden, og glæder os i den nye landsstyrelse til at fortsætte med arbejdet i FNU!

Tags:

Comments are closed

Latest Comments

Der er ingen kommentarer at vise.