Arktis: Klima og politik

Tirsdag d. 21/10 åbnede Foreningen Norden på Frederiksberg op for en spændende aften på Frederiksberg Gymnasium, hvor fremtiden for Arktis var emnet.

Her kom oplægsholderer med forskellige vinkler på de udfordringer og muligheder, som klimaforandringerne på en gang fører med sig.

Oplægsholderne og de enkelte indlæg:

Per Stig Møller lagde ud med at fortælle om, hvordan han i sin tid som udenrigsminister havde søgt at inddrage Grønlands landsstyre så meget som muligt i udenrigspolitiske beslutninger der vedrørte Grønland. Han påpegede vigtigheden af, at Danmark og Grønland arbejder sammen om beslutninger i Arktis, så det udenrigspolitiske samarbejde præges af tillid.

Connie Hedegaards kunne berette om hendes arbejde med klimaforandringer og grøn omstilling, derunder at klimaforandringerne på en gang indebærer lokale muligheder for samfundene i Arktis men problemer globalt set. Hun pegede på energieffektivisering og grøn teknologi som løsningen, der både tilgodeser miljøet og en voksende verdensbefolkningen på samme tid. Dertil bemærkede hun også, at Danmark kunne lære lidt af Sveriges mere vedholdende holdning, når det gælder om at udvikle og implementere grøn teknologi og i internationalt samarbejde på miljøområdet.

Katarina Ammitzbøl fra Mærsk fortalte i sit oplæg om mulighederne for øget skibstrafik i et Arktis, hvor isen ikke længere dækker året rundt. Hun nævnte en nylig prøvesejlads fra Pusan i Sydkorea til Skt. Petersborg ved Rusland Østersøkyst som et eksempel på fremtidens handelsveje henover det arktiske område. I den sammenhæng ser hun skibstrafikken have en afgørende rolle i fremtidens transport af bl.a. fødevarer, hvilket igen skal bidrage til at nedsætte madspildet til gavn for miljøet og en voksende verdensbefolkning.

Efter disse tre oplæg, var det tid til, at ungdommen kom med sin vinkel på tingene.

Undertegnede fortalte om FNU og vores søsterforenings involvering i forskellige projekter, der har med Arktis og miljøpolitik at gøre. Som eksempler på dette var miljøprojektet ”Det Nya Norden”, som jeg selv deltog i tilbage i maj måned, og ikke mindst de tidligere ekspeditioner til Jokkmokk vintermarked og Jokkmokk Winter Conference, hvor FNU-medlemmer drøftede klimaforandringernes betydning for Arktis, og samtidig fik mulighed for at opleve traditionel samisk kultur tæt på.

Til sidst fortalte Christian Bülow fra Ungdommens Nordiske Råds (UNR) præsidium om Norden og det nordiske samarbejde, som det ser ud fra hans post i UNR-præsidiet. Han pegede på, hvordan Norden havde været på forkant med udviklingen, og således havde tjent som model for senere internationalt samarbejde. Eksempler på dette er blandt andet pasunionen mellem de nordiske lande (fra 1954) og svanemærket (fra 1989).

Herefter var det tid til en spørgerunde, hvor de to unge paneldeltagere kom omkring mulighederne for unge i Arktis, udgifterne til andre nordiske landes studerende i Danmark samt nødvendigheden af at Norden også samarbejder med Rusland og vores øvrige naboer i Arktis og Østersøen.

Alt i alt en spændende aften, hvor vi kom omkring alt fra udenrigspolitik, rigsfællesskabets fremtid, og hvordan Norden kan være et forbillede for den fremtidige udvikling.

Skrevet af Rasmus Gregers Madsen, lokalformand i FNU København

Tags:

Comments are closed

Latest Comments

Der er ingen kommentarer at vise.